ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "rough"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    rough

    ความหมายตรงข้ามกับ smooth

    ความหมายตรงข้ามกับ smooth

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "rough"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
mildrough
gentlerough