EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

rough

ADJ

แปลว่า กักขฬะ

ตัวอย่าง ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ

Posted on by Admin

แปลว่า หยาบ

ตัวอย่าง แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ

เพิ่มเติม มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง

Posted on by Admin

แปลว่า คร่าวๆ, หยาบๆ

Posted on by Admin

แปลว่า หยาบกร้าน

ตัวอย่าง ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน

Posted on by Admin

แปลว่า กร้าน

ตัวอย่าง ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน

Posted on by Admin

แปลว่า มีพายุรุนแรง

Posted on by Admin

แปลว่า ขรุขระ, ไม่เรียบ, สาก, หยาบ

Posted on by Admin

แปลว่า หยาบกระด้าง

ตัวอย่าง จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว

เพิ่มเติม ไม่ละเอียด

Posted on by Admin

แปลว่า กระปุ่มกระป่ำ

ตัวอย่าง บางคนรังเกียจผิวหนังกระปุ่มกระป่ำของคางคก

เพิ่มเติม ที่มีลักษณะไม่เรียบ

Posted on by Admin

แปลว่า ด้าน

ตัวอย่าง คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ได้ตกแต่ง, ยังไม่เสร็จเรียบร้อย

Posted on by Admin

แปลว่า กะเปิ๊บกะป๊าบ

ตัวอย่าง หล่อนเป็นคนกะเปิ๊บกะป๊าบมาแต่ไหนแต่ไร

เพิ่มเติม พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่สม่ำเสมอ

ตัวอย่าง ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ

Posted on by Admin

แปลว่า ทุรกันดาร, ยากลำบาก

Posted on by Admin

แปลว่า หยาบคาย, เกเร, รุนแรง

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ, เอะอะโวยวาย, ตึงตัง

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า กราก

ตัวอย่าง ข้าวที่เธอหุงแข็งกรากจนกลืนไม่ลง

Posted on by Admin

N

แปลว่า พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ

Posted on by Admin

แปลว่า ต้นร่าง, ฉบับร่าง

Posted on by Admin

แปลว่า คนที่ใช้ความรุนแรง, อันธพาล

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ขรุขระ, ทำให้หยาบกระด้าง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กราก หมายถึง:

 1. [กฺราก] ก. ตรงเข้าไปโดยเร็ว เช่น กรากเข้าไป. ว. รวดเร็ว เช่น นํ้าไหลเชี่ยวกราก; เรียกสิ่งที่หุงหรือนึ่งสวยมากเกินไปว่า สวยกราก เช่น ข้าวสวยกราก ถั่วสวยกราก, แข็งอย่างผ้าลายที่ยังไม่ได้ซักหรือผ้าที่ลงแป้งจนแข็ง; เสียงอย่างเสียงลากกิ่งไม้.

พจนานุกรมไทย กร้าน หมายถึง:

 1. [กฺร้าน] ว. มีผิวด้าน, มีผิวไม่สดใส; กระด้าง, แข็ง, หยาบ.

พจนานุกรมไทย กะเปิ๊บกะป๊าบ หมายถึง:

 1. (ปาก) ว. พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง, มีกิริยาท่าทางหรือแต่งตัวรุงรังไม่เรียบร้อย.

พจนานุกรมไทย กักขฬะ หมายถึง:

 1. [กักขะหฺละ] ว. หยาบคายมาก. (ป.; ส. กกฺขฏ).

พจนานุกรมไทย ด้าน หมายถึง:

 1. ว. กระด้าง, ไม่นิ่ม, เช่น มือด้าน ข้อศอกด้าน; ไม่เป็นมัน, ไม่เป็นเงา, เช่น สีด้าน กระดาษด้าน; จุดไม่ติดหรือไม่ระเบิด เช่น ประทัดด้าน ชนวนด้าน ลูกระเบิดด้าน; โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้สึกเจ็บ, ไม่รู้สึกอาย, เช่น หน้าด้าน.

 2. น. ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน, เช่น ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านวิชาการ ด้านศิลปกรรม ด้านวิทยาศาสตร์.

 ภาพประกอบ

 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า กักขฬะ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า หยาบ ประเภท ADJ ตัวอย่าง แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ เพิ่มเติม มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า คร่าวๆ, หยาบๆ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า หยาบกร้าน ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า กราก ประเภท ADV ตัวอย่าง ข้าวที่เธอหุงแข็งกรากจนกลืนไม่ลง หมวด ADV
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า กร้าน ประเภท ADJ ตัวอย่าง ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า มีพายุรุนแรง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ขรุขระ, ไม่เรียบ, สาก, หยาบ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ ประเภท N หมวด N
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า หยาบกระด้าง ประเภท ADJ ตัวอย่าง จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว เพิ่มเติม ไม่ละเอียด หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า กระปุ่มกระป่ำ ประเภท ADJ ตัวอย่าง บางคนรังเกียจผิวหนังกระปุ่มกระป่ำของคางคก เพิ่มเติม ที่มีลักษณะไม่เรียบ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ต้นร่าง, ฉบับร่าง ประเภท N หมวด N
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ด้าน ประเภท ADJ ตัวอย่าง คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ไม่ได้ตกแต่ง, ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า กะเปิ๊บกะป๊าบ ประเภท ADJ ตัวอย่าง หล่อนเป็นคนกะเปิ๊บกะป๊าบมาแต่ไหนแต่ไร เพิ่มเติม พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ไม่สม่ำเสมอ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ทุรกันดาร, ยากลำบาก ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้) ประเภท VT หมวด VT
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ทำให้ขรุขระ, ทำให้หยาบกระด้าง ประเภท VT หมวด VT
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า คนที่ใช้ความรุนแรง, อันธพาล ประเภท N หมวด N
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า หยาบคาย, เกเร, รุนแรง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • rough แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rough แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ, เอะอะโวยวาย, ตึงตัง ประเภท ADJ หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "rough"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"