ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "relax"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  relax

  ความหมายตรงข้ามกับ tighten

  ความหมายตรงข้ามกับ tighten

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  relax

  ความหมายตรงข้ามกับ tense

  ความหมายตรงข้ามกับ tense