คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

relax

ตรงข้ามกับ tighten

หมวดหมู่ tighten

ตรงข้ามกับ tense

หมวดหมู่ tense

EN-TH Dictionary relax แปลว่า:

 1. (v) คลายอารมณ์

 2. (v) คลายเครียด

 3. (v) ตากสมอง

 4. (vt) ทำให้ผ่อนคลาย, คลายเครียด, คลายอารมณ์

 5. (v) ปล่อยอารมณ์

 6. (v) ผ่อนคลาย

 7. (vi) ผ่อนคลาย, พักผ่อน

 8. (v) พักผ่อนหย่อนใจ

 9. (v) หย่อนใจ

 ภาพประกอบ

 • relax เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน relax ตรงข้ามกับ tighten หมวด tighten
 • relax เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน relax ตรงข้ามกับ tense หมวด tense

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

random raw ready real regular repair retain rise rough

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "relax"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่