คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

remember

ตรงข้ามกับ forget

หมวดหมู่ forget 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary remember แปลว่า:

 1. จำไว้

 2. ติดหูติดตา

 3. จำได้, ระลึกได้

 4. เจนใจ

 5. จำได้

 6. จำ

 7. จำได้, ระลึกได้

 8. จดจำ, เก็บในความทรงจำ

 9. ส่งความคิดถึง, ฝากความคิดถึง

 10. คิดออก

 11. จำใส่ใจ

 12. จดจำ

 ภาพประกอบ

 • remember

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "remember"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่