ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "remember"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    remember

    ความหมายตรงข้ามกับ forget

    ความหมายตรงข้ามกับ forget

    Listen to voicemalefemale