Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms tense

Antonyms TENSE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms tense

Antonyms TENSE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. relax
    ตรงข้ามกับ tense

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms tense"