คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

rude

ตรงข้ามกับ courteous

หมวดหมู่ courteous 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ polite

หมวดหมู่ polite 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary rude แปลว่า:

  1. โลน

  2. หยาบคาย, หยาบ

  3. ขี้จาบ

 ภาพประกอบ

  • rude
  • rude

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "rude"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่