ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "rude"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  rude

  ความหมายตรงข้ามกับ polite

  ความหมายตรงข้ามกับ polite

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  rude

  ความหมายตรงข้ามกับ courteous

  ความหมายตรงข้ามกับ courteous

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "rude"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
impolitepolite
courteousdiscourteous, rude

คำศัพท์ หมวด "polite" เหมือนกับ "rude"   ได้แก่