EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

rise

VI

แปลว่า สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า

Posted on by Admin

แปลว่า ปรากฏ, ผุดขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ลุกฮือ, กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้

Posted on by Admin

แปลว่า เจริญเติบโต, เจริญขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า เลื่อนสถานะขึ้น, เลื่อนขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า กำเนิด, เริ่มต้น

Posted on by Admin

แปลว่า ยุติการประชุม

Posted on by Admin

N

แปลว่า การก่อจลาจล, การลุกฮือ, การกบฏ

Posted on by Admin

แปลว่า การเลื่อนขึ้น, การเลื่อนสถานะขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น

Posted on by Admin

แปลว่า การเพิ่มขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า การยกระดับ, ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า การก่อกำเนิด

ตัวอย่าง การก่อกำเนิดของโทรเลขมีมานานแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า

Posted on by Admin

V

แปลว่า แข็งค่า

ตัวอย่าง วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย

เพิ่มเติม มีราคาเพิ่มมากขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ถีบตัว

ตัวอย่าง งานรับประกันในปัจจุบันรังแต่จะกำไรหดหายลง ขณะที่ความเสี่ยงภัยมีแต่ถีบตัวสูงขึ้น

เพิ่มเติม พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

Posted on by Admin

แปลว่า ฟู

ตัวอย่าง พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย

เพิ่มเติม พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถีบตัว หมายถึง:

 1. ก. พุ่งตัวหรือดันตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น ว่าวถีบตัวขึ้นสูง, เลื่อนฐานะขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เขาทำงานหนักจนถีบตัวอยู่ในขั้นเศรษฐีได้ในเวลาไม่กี่ปี.

พจนานุกรมไทย ฟู หมายถึง:

 1. ก. พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น, เช่น ขนมสาลี่ฟูมาก ปลาดุกฟู, อูดขึ้น เช่น แป้งหมักฟูขึ้น, พองโป่งขึ้นมา เช่น ผมฟู ปุยนุ่นฟู สุนัขขนฟู.

 ภาพประกอบ

 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า การก่อจลาจล, การลุกฮือ, การกบฏ ประเภท N หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า แข็งค่า ประเภท V ตัวอย่าง วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย เพิ่มเติม มีราคาเพิ่มมากขึ้น หมวด V
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า การเลื่อนขึ้น, การเลื่อนสถานะขึ้น ประเภท N หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า ถีบตัว ประเภท V ตัวอย่าง งานรับประกันในปัจจุบันรังแต่จะกำไรหดหายลง ขณะที่ความเสี่ยงภัยมีแต่ถีบตัวสูงขึ้น เพิ่มเติม พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หมวด V
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า ปรากฏ, ผุดขึ้น ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า ลุกฮือ, กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้ ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า เจริญเติบโต, เจริญขึ้น ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น ประเภท N หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า ฟู ประเภท V ตัวอย่าง พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย เพิ่มเติม พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น หมวด V
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า การเพิ่มขึ้น ประเภท N หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า เลื่อนสถานะขึ้น, เลื่อนขึ้น ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า การยกระดับ, ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น ประเภท N หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า กำเนิด, เริ่มต้น ประเภท VI หมวด VI
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า การก่อกำเนิด ประเภท N ตัวอย่าง การก่อกำเนิดของโทรเลขมีมานานแล้ว หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า ประเภท N หมวด N
 • rise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ rise แปลว่า ยุติการประชุม ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "rise"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"