Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms irregular

Antonyms IRREGULAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms irregular

Antonyms IRREGULAR ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ordinary
    ตรงข้ามกับ irregular
  2. regular
    ตรงข้ามกับ irregular

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms irregular"