คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

downstairs

ตรงข้ามกับ upstairs

หมวดหมู่ upstairs 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary downstairs แปลว่า:

  1. ชั้นล่าง

  2. ชั้นล่าง

  3. ลงข้างล่าง, ชั้นล่าง

  4. ข้างล่าง

  5. ลงข้างล่าง, ชั้นล่าง

  6. ข้างล่าง, ด้านล่าง, ชั้นล่าง

 ภาพประกอบ

  • downstairs

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "downstairs"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่