ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dense"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dense

    ความหมายตรงข้ามกับ sparse

    ความหมายตรงข้ามกับ sparse

    Listen to voicemalefemale