คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dense

ตรงข้ามกับ sparse

หมวดหมู่ sparse 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary dense แปลว่า:

  1. ขุ่นมัว, ขุ่น, ทึบ

  2. ครึ้ม

  3. หนาตา

  4. ทึบ

  5. หนาแน่น, ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด

 ภาพประกอบ

  • dense

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "dense"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่