คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

dirty

ตรงข้ามกับ clean

หมวดหมู่ clean 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary dirty แปลว่า:

 1. กระมอมกระแมม

 2. สกปรก, ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์

 3. สกปรก

 4. สกปรก

 5. เลอะ

 6. มอมแมม

 7. ลามก

 8. ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง

 9. เปื้อน

 10. โสมม

 11. เปื้อนเปรอะ

 12. ซกมก

 13. เปื้อน

 14. ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน

 15. โสโครก

 ภาพประกอบ

 • dirty

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "dirty"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่