ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "dirty"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dirty

  ความหมายตรงข้ามกับ clean

  แปลว่า สกปรก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า สะอาด

  ความหมายตรงข้ามกับ clean

  Listen to voicemalefemale