ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "clean"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  clean

  ความหมายตรงข้ามกับ dirty

  แปลว่า สะอาด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า สกปรก

  ความหมายตรงข้ามกับ dirty

  Listen to voicemalefemale