ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "city"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    city

    ความหมายตรงข้ามกับ country

    ความหมายตรงข้ามกับ country

    Listen to voicemalefemale