คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

careful

ตรงข้ามกับ rush

หมวดหมู่ rush

ตรงข้ามกับ careless

หมวดหมู่ careless

EN-TH Dictionary careful แปลว่า:

  1. (adj) ระมัดระวัง

  2. (adj) ละเอียดถี่ถ้วน

  3. (adj) ละเอียดลออ

 ภาพประกอบ

  • careful เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน careful ตรงข้ามกับ rush หมวด rush
  • careful เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน careful ตรงข้ามกับ careless หมวด careless

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture cheerful child cloudy common correct create

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "careful"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่