ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "careful"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  careful

  ความหมายตรงข้ามกับ rush

  ความหมายตรงข้ามกับ rush

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  careful

  ความหมายตรงข้ามกับ careless

  แปลว่า ระมัดระวัง

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ประมาท

  ความหมายตรงข้ามกับ careless

คำศัพท์ หมวด "rush" เหมือนกับ "careful"   ได้แก่