ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "capture"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    capture

    ความหมายตรงข้ามกับ release

    ความหมายตรงข้ามกับ release

    Listen to voicemalefemale