ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "cheerful"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  cheerful

  ความหมายตรงข้ามกับ sad

  ความหมายตรงข้ามกับ sad

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  cheerful

  ความหมายตรงข้ามกับ discouraged

  ความหมายตรงข้ามกับ discouraged

 • 3/3

  cheerful

  ความหมายตรงข้ามกับ dreary

  ความหมายตรงข้ามกับ dreary

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "cheerful"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
funnysad
drearycheerful
happysad
dismalcheerful
gloomycheerful
gladsad
merrysad