คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

cheerful

ตรงข้ามกับ dreary

หมวดหมู่ dreary

ตรงข้ามกับ sad

หมวดหมู่ sad

ตรงข้ามกับ discouraged

หมวดหมู่ discouraged

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary cheerful แปลว่า:

  1. (adj) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น

  2. (adj) ผ่องใส

  3. (adj) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส

 ภาพประกอบ

  • cheerful เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cheerful ตรงข้ามกับ dreary หมวด dreary
  • cheerful เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cheerful ตรงข้ามกับ sad หมวด sad
  • cheerful เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน cheerful ตรงข้ามกับ discouraged หมวด discouraged

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

calm capable capture careful child cloudy common correct create dismal dreary gloomy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cheerful"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่