คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

gloomy

ตรงข้ามกับ cheerful

หมวดหมู่ cheerful 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary gloomy แปลว่า:

  1. หมองมัว

  2. เศร้าหมอง, หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง

  3. มืดมัว, ทึมๆ

  4. อับเฉา

  5. ชอื้อ

 ภาพประกอบ

  • gloomy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gloomy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่