ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "gloomy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    gloomy

    ความหมายตรงข้ามกับ cheerful

    ความหมายตรงข้ามกับ cheerful

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "gloomy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
drearycheerful
cheerfuldiscouraged
dismalcheerful

คำศัพท์ หมวด "cheerful" เหมือนกับ "gloomy"   ได้แก่