ภาษาอังกฤษ

gloomy

ADJ

แปลว่า หมองมัว

ตัวอย่าง ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ

เพิ่มเติม ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์

Posted on by Admin

แปลว่า เศร้าหมอง, หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง

Posted on by Admin

แปลว่า มืดมัว, ทึมๆ

Posted on by Admin

แปลว่า อับเฉา

ตัวอย่าง พวกเขามีชีวิตที่อับเฉามาตลอด

เพิ่มเติม ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน

Posted on by Admin

แปลว่า ชอื้อ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมองมัว หมายถึง:

  1. ว. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน.

พจนานุกรมไทย อับเฉา หมายถึง:

  1. น. ของถ่วงเรือกันเรือโคลง มีหินและทรายเป็นต้น.

  2. ว. ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน.

พจนานุกรมไทย ชอื้อ หมายถึง:

  1. [ชะ-] ว. ชื้อ, มืดมัว, มืดคลุ้ม, ครึ้ม, อับแสง.

 ภาพประกอบ

  • gloomy
  • gloomy
  • gloomy
  • gloomy
  • gloomy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gloomy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"