ภาษาอังกฤษ

grandmother

N

แปลว่า อัยกี

Posted on by Admin

แปลว่า ย่า

ตัวอย่าง เด็กก่อนวัยเรียนในชนบทจะถูกปู่ย่าตายายและญาติทำหน้าที่ดูแลแทนพ่อแม่ของพวกเขา

เพิ่มเติม แม่ของพ่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ยาย

ตัวอย่าง ชีวิตผมวัยเด็กอาศัยอยู่กับยายที่โพธาราม

เพิ่มเติม แม่ของแม่

Posted on by Admin

แปลว่า คุณยาย

ตัวอย่าง คุณยายมีลูกหลายคน

เพิ่มเติม แม่ของแม่

Posted on by Admin

แปลว่า แม่เฒ่า

ตัวอย่าง บ้านของแม่เฒ่าอยู่หลังวัดเป็นกระท่อมปุปะสร้างจากไม้แปไม้รัง

Posted on by Admin

แปลว่า คุณย่า

ตัวอย่าง เขาไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัด

เพิ่มเติม แม่ของพ่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ย่า / ยาย

Posted on by Admin

แปลว่า แม่แก่

Posted on by Admin

แปลว่า อัยยิกา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อัยกี หมายถึง:

 1. [ไอยะ-] (ราชา) น. ย่า, ยาย. (ป. อยฺยิกา).

พจนานุกรมไทย ย่า หมายถึง:

 1. น. แม่ของพ่อ, เมียของปู่, ญาติผู้หญิงที่เป็นชั้นเดียวกันกับแม่ของพ่อ.

พจนานุกรมไทย ยาย หมายถึง:

 1. น. แม่ของแม่, เมียของตา, หญิงที่เป็นญาติชั้นเดียวกับแม่ของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับยาย, (ปาก) คําเรียกหญิงสูงอายุอย่างไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น ยายป้า ยายแก่ ยายคุณหญิง หรือเรียกหญิงรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง เช่น ยายปุก ยายกุ้ง หรือเรียกเด็กหญิงที่ตนเอ็นดูรักใคร่ เช่น ยายหนู.

พจนานุกรมไทย อัยยิกา หมายถึง:

 1. (ราชา) น. ย่า, ยาย. (ป.).

 ภาพประกอบ

 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother
 • grandmother

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grandmother"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"