คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

give

ตรงข้ามกับ get

หมวดหมู่ get

ตรงข้ามกับ take

หมวดหมู่ take

ตรงข้ามกับ receive

หมวดหมู่ receive

EN-TH Dictionary give แปลว่า:

 1. (v) ทูนหัว

 2. (v) ประสาท

 3. (v) มอบ

 4. (v) มอบให้

 5. (v) อำนวย

 6. (v) แผ่

 7. (vt) แสดง

 8. (v) ให้

 9. (vt) ให้, ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้

 ภาพประกอบ

 • give เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน give ตรงข้ามกับ get หมวด get
 • give เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน give ตรงข้ามกับ take หมวด take
 • give เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน give ตรงข้ามกับ receive หมวด receive

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

gain gentle glad go gorgeous grant great guess

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "give"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่