ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "give"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  give

  ความหมายตรงข้ามกับ get

  ความหมายตรงข้ามกับ get

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  give

  ความหมายตรงข้ามกับ receive

  ความหมายตรงข้ามกับ receive

 • 3/3

  give

  ความหมายตรงข้ามกับ take

  ความหมายตรงข้ามกับ take