คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

guess

ตรงข้ามกับ know

หมวดหมู่ know 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary guess แปลว่า:

  1. ทาย

  2. เดา

  3. เดา, เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ

  4. คิดว่า, เข้าใจว่า

  5. คาดเดา

  6. การคาดการณ์, การเดา, การทาย, การคาดคะเน

 ภาพประกอบ

  • guess

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guess"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่