ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "gain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    gain

    ความหมายตรงข้ามกับ lose

    ความหมายตรงข้ามกับ lose

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "gain"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
retainlose
findlose
winlose
losefind

คำศัพท์ หมวด "lose" เหมือนกับ "gain"   ได้แก่