คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

gain

ตรงข้ามกับ lose

หมวดหมู่ lose

EN-TH Dictionary gain แปลว่า:

  1. (n) จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ปริมาณที่ขยายออก

  2. (v) ถอนทุน

  3. (n) ผลประโยชน์, ผลกำไร

  4. (v) ลุ

  5. (vt) เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น

  6. (vt) ได้รับ, สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา

  7. (vt) ไปถึง, มาถึง

 ภาพประกอบ

  • gain เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน gain ตรงข้ามกับ lose หมวด lose

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

gentle give glad go gorgeous grant great guess

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "gain"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่