Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms lose

Antonyms LOSE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms LOSE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms lose

Antonyms LOSE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. find
  ตรงข้ามกับ lose
 2. gain
  ตรงข้ามกับ lose
 3. retain
  ตรงข้ามกับ lose
 4. win
  ตรงข้ามกับ lose

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms lose"