ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "great"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  great

  ความหมายตรงข้ามกับ small

  ความหมายตรงข้ามกับ small

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  great

  ความหมายตรงข้ามกับ little

  ความหมายตรงข้ามกับ little

 • 3/3

  great

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "great"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
hugesmall
vastsmall
bigsmall
largesmall