คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

great

ตรงข้ามกับ small

หมวดหมู่ small 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ tiny

หมวดหมู่ tiny 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ little

หมวดหมู่ little 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary great แปลว่า:

 1. เถกิง

 2. เอก

 3. ยิ่งใหญ่

 4. คำอุทานแสดงความพอใจ

 5. ดีมาก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

 6. สำคัญ, โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่

 7. อุรุ

 8. หลวง

 9. ยาวนาน, นาน

 10. มหา

 ภาพประกอบ

 • great
 • great
 • great

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "great"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่