ภาษาอังกฤษ

great

ADJ

แปลว่า เถกิง

Posted on by Admin

แปลว่า เอก

ตัวอย่าง พวกเราเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ เพื่อไปชมผลงานศิลปะ และภาพวาดลือชื่อของจิตรกรเอกของโลก

Posted on by Admin

แปลว่า ยิ่งใหญ่

ตัวอย่าง แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร

Posted on by Admin

แปลว่า ดีมาก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

Posted on by Admin

แปลว่า สำคัญ, โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่

Posted on by Admin

แปลว่า อุรุ

Posted on by Admin

แปลว่า หลวง

Posted on by Admin

แปลว่า ยาวนาน, นาน

Posted on by Admin

แปลว่า มหา

ตัวอย่าง เจดีย์วัดพระประธมเป็นมหาเจดีย์ ใหญ่กว่าพระเจดีย์ในสยามประเทศทุกๆ แห่ง

Posted on by Admin

INT

แปลว่า คำอุทานแสดงความพอใจ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เถกิง หมายถึง:

 1. [ถะเกิง] ว. สูงศักดิ์, รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลั่นลือ, ใช้แผลงเป็น ดําเกิง ก็มี. (ข. เถฺกีง).

พจนานุกรมไทย ยิ่งใหญ่ หมายถึง:

 1. ว. มีอำนาจมาก เช่น นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่, มีสติปัญญาความสามารถสูง เช่น กวีผู้ยิ่งใหญ่, สำคัญ เช่น ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่.

พจนานุกรมไทย อุรุ หมายถึง:

 1. ว. ใหญ่, ยิ่งใหญ่, เลิศ, ประเสริฐ. น. ทราย. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย หลวง หมายถึง:

 1. ว. ที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ศาลหลวง วังหลวง; เป็นใหญ่ เช่น ภรรยาหลวง, ใหญ่ เช่น เขาหลวง ผึ้งหลวง; สาธารณะ เช่น ทางหลวง. น. บรรดาศักดิ์ข้าราชการ สูงกว่าขุน ต่ำกว่าพระ เช่น หลวงวิจิตรวาทการ; (ปาก) คําเรียกพระภิกษุโดยความเคารพ เช่น หลวงปู่ หลวงพี่ หลวงน้า, คําเรียกพระจีน พระญวน ว่า หลวงจีน หลวงญวน.

พจนานุกรมไทย มหา หมายถึง:

 1. ว. ใหญ่, ยิ่งใหญ่, มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส บางทีก็ลดรูปเป็น มห เช่น มหรรณพ มหัทธนะ มหัศจรรย์.

 2. น. สมณศักดิ์ที่ใช้นําหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป.

คำย่อภาษาอังกฤษ คือ GR8 GRT

 ภาพประกอบ

 • great
 • great
 • great
 • great
 • great
 • great
 • great
 • great
 • great
 • great

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "great"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"