EN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ INT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ INT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ INT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ INT ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. action
  แปลว่า เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
 2. adieu
  แปลว่า ลาก่อน
 3. afternoon
  แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
 4. ah
  แปลว่า อื้อฮือ
 5. ah
  แปลว่า ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
 6. aha
  แปลว่า คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
 7. ahem
  แปลว่า (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
 8. ahoy
  แปลว่า คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
 9. ai
  แปลว่า คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
 10. alack
  แปลว่า อนิจจา, คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
 11. Alas!
  แปลว่า ปัดโธ่
 12. Alas!
  แปลว่า โว้ย
 13. alas
  แปลว่า พุทโธ่
 14. alas
  แปลว่า โถ
 15. Alas!
  แปลว่า โธ่
 16. Alas!
  แปลว่า ปัทโธ่
 17. alas
  แปลว่า คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, อนิจจา, พุทโธ่, โถ
 18. Alas!
  แปลว่า อนิจจัง
 19. Alas
  แปลว่า อกแตก
 20. Alas
  แปลว่า อนิจจา
 21. all right
  แปลว่า ตกลง, ดีละ, เอาเถอะ
 22. aloha
  แปลว่า คำที่ใช้ทักทายหรืออำลาในฮาวาย
 23. amen
  แปลว่า ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ
 24. an exclamation of anger
  แปลว่า ชะช้า
 25. aw
  แปลว่า คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
 26. bags
  แปลว่า ปล่อยให้ฉันทำเถอะ (มักใช้ในวลี Bags I!) (คำสแลง), ฉันทำเอง (เธอไม่ต้อง)
 27. bah
  แปลว่า คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
 28. begone
  แปลว่า คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที
 29. boo
  แปลว่า เสียงร้องแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ
 30. boohoo
  แปลว่า คำแทนเสียงร้องในภาษาเขียน
 31. boohoo
  แปลว่า โฮ
 32. bravo
  แปลว่า ไชโย
 33. bye
  แปลว่า บ๊ายบาย, เสียงร้องอำลา, คำลาก่อน
 34. cheerio
  แปลว่า ลาก่อน
 35. cheers
  แปลว่า คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี
 36. cheers
  แปลว่า ขอบคุณ
 37. cheers
  แปลว่า ลาก่อน, โชคดี
 38. chirp
  แปลว่า เจี๊ยบ
 39. chop-chop
  แปลว่า เร็วๆ (คำไม่เป็นทางการ)
 40. Christ
  แปลว่า คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
 41. cor
  แปลว่า เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
 42. crikey
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
 43. cry of a new-born infant
  แปลว่า แว้
 44. dammit
  แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า)
 45. damn
  แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ, คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
 46. damn
  แปลว่า ตายห่า
 47. Damn!
  แปลว่า ยี้
 48. Damn you!
  แปลว่า ห่า
 49. drat
  แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน
 50. egad
  แปลว่า คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), คุณพระช่วย
 51. eh
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
 52. eh!
  แปลว่า เออแน่ะ
 53. Eh!
  แปลว่า เอ๊ะ
 54. eh!; Eh!
  แปลว่า อ๊ะ
 55. encore
  แปลว่า คำที่ใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงเพิ่ม
 56. enough
  แปลว่า พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), หยุด!
 57. er
  แปลว่า เอ้อ
 58. eureka
  แปลว่า คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว
 59. exclamation of anger
  แปลว่า ชิ
 60. exclamation of surprise or protest
  แปลว่า อ้าว
 61. exclamation of woman user to express fear or fright
  แปลว่า ว้าย
 62. exclamation used to call attention
  แปลว่า เฮ้ย
 63. expression of surprising
  แปลว่า ดูหรือ
 64. farewell
  แปลว่า ลาก่อน, คำอำลา
 65. faugh
  แปลว่า คำอุทานแสดงความรังเกียจ ดูถูกหรือรำคาญ
 66. fiddiesticks
  แปลว่า คำอุทานแสดงความไม่พอใจหรือหมดความอดทน
 67. fiddle-dee-dee
  แปลว่า ความเหลวไหล, ความไร้สาระ
 68. fie
  แปลว่า คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
 69. finis
  แปลว่า สุดท้าย, ตอนจบ, จบ, อวสาน
 70. gawd
  แปลว่า พระเจ้า (คำสแลง), คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ตกใจหรือกลัว
 71. gee
  แปลว่า คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา
 72. gee
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
 73. gee whiz
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือตกใจ
 74. go!
  แปลว่า ฮึย
 75. god help me!
  แปลว่า คุณพระช่วย
 76. goddamn
  แปลว่า คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ), คำสบถ, คำสาป
 77. golly
  แปลว่า คำอุทานแสดงความสงสัย / ประหลาดใจ
 78. good God
  แปลว่า พับผ่า
 79. goodie
  แปลว่า คำอุทานแสดงความดีใจ
 80. goody
  แปลว่า คำอุทานแสดงความดีใจ
 81. Gosh
  แปลว่า เอ้ย
 82. gosh
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ, คำอุทาน
 83. gotcha
  แปลว่า คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ
 84. great
  แปลว่า คำอุทานแสดงความพอใจ
 85. ha!
  แปลว่า ฮ้า
 86. ha
  แปลว่า ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
 87. ha ha
  แปลว่า ฮ่า
 88. hah
  แปลว่า ฮึ
 89. hah
  แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ
 90. hallelujah
  แปลว่า คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
 91. hallo
  แปลว่า เสียงร้องเรียก, เสียงกู่, เสียงเรียก
 92. halloo
  แปลว่า เสียงร้องเรียก, เสียงกู่, เสียงเรียก
 93. haw
  แปลว่า คำอุทานแสดงความลังเล
 94. heck
  แปลว่า คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ความรำคาญหรืออื่นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
 95. heigh
  แปลว่า คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
 96. heigh-ho
  แปลว่า คำอุทานแสดงความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ผิดหวัง ฯลฯ
 97. hello
  แปลว่า ฮัลโหล
 98. hello
  แปลว่า สวัสดี (คำทักทาย)
 99. help!
  แปลว่า ช่วยด้วย
 100. hey!
  แปลว่า เฮ้

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ INT"