EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

great king

N

แปลว่า อติราช

เพิ่มเติม เจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่

Posted on by Admin

แปลว่า พระมหากษัตริย์

ตัวอย่าง ประเทศไทยโชคดีนักหนาที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์เป็นเวลานานกว่า 40 ปีเป็นประวัติการณ์

เพิ่มเติม ผู้ครองแผ่นดิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อติราช หมายถึง:

  1. [อะติราด] น. เจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่, มหาราช. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • great king แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ great king แปลว่า อติราช ประเภท N เพิ่มเติม เจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ หมวด N
  • great king แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ great king แปลว่า พระมหากษัตริย์ ประเภท N ตัวอย่าง ประเทศไทยโชคดีนักหนาที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์เป็นเวลานานกว่า 40 ปีเป็นประวัติการณ์ เพิ่มเติม ผู้ครองแผ่นดิน หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "great king"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"