Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms tiny

Antonyms TINY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms tiny

Antonyms TINY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. big
  ตรงข้ามกับ tiny
 2. enormous
  ตรงข้ามกับ tiny
 3. great
  ตรงข้ามกับ tiny
 4. huge
  ตรงข้ามกับ tiny
 5. immense
  ตรงข้ามกับ tiny
 6. large
  ตรงข้ามกับ tiny
 7. vast
  ตรงข้ามกับ tiny

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms tiny"