Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms small

Antonyms SMALL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms SMALL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms small

Antonyms SMALL ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. big
  ตรงข้ามกับ small
 2. great
  ตรงข้ามกับ small
 3. huge
  ตรงข้ามกับ small
 4. large
  ตรงข้ามกับ small
 5. vast
  ตรงข้ามกับ small

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms small"