ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "go"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    go

    ความหมายตรงข้ามกับ come

    ความหมายตรงข้ามกับ come

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "go"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
comego
finishgo
quitgo
stopgo
holdlet go
retainlet go