ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "stop"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  stop

  ความหมายตรงข้ามกับ start

  ความหมายตรงข้ามกับ start

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  stop

  ความหมายตรงข้ามกับ go

  ความหมายตรงข้ามกับ go

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "stop"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
finishstart
endstart
quitstart

คำศัพท์ หมวด "start" เหมือนกับ "stop"   ได้แก่