ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "finish"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  finish

  ความหมายตรงข้ามกับ start

  แปลว่า เสร็จสิ้น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เริ่มต้น

  ความหมายตรงข้ามกับ start

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  finish

  ความหมายตรงข้ามกับ go

  ความหมายตรงข้ามกับ go

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "finish"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
stopstart
endstart
quitstart

คำศัพท์ หมวด "start" เหมือนกับ "finish"   ได้แก่