Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms start

Antonyms START ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms START ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms start

Antonyms START ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. end
  ตรงข้ามกับ start
 2. finish
  ตรงข้ามกับ start
 3. quit
  ตรงข้ามกับ start
 4. stop
  ตรงข้ามกับ start

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms start"