ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "quit"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  quit

  ความหมายตรงข้ามกับ go

  ความหมายตรงข้ามกับ go

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  quit

  ความหมายตรงข้ามกับ start

  ความหมายตรงข้ามกับ start

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "quit"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
comego
finishgo
stopgo
holdlet go
retainlet go
gocome

คำศัพท์ หมวด "go" เหมือนกับ "quit"   ได้แก่