คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

quit

ตรงข้ามกับ go

หมวดหมู่ go

ตรงข้ามกับ start

หมวดหมู่ start

EN-TH Dictionary quit แปลว่า:

  1. (vi) ปลด (หนี้)

  2. (vt) ลาออก

  3. (vt) ล้มเลิก, เลิกดิ้นรน, เลิกตะเกียกตะกาย

  4. (vt) หยุด, เลิก, เว้น

  5. (v) ออกจากงาน

  6. (vt) ออกเดินทาง, จากไป

  7. (adj) เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ), พ้นโทษ

 ภาพประกอบ

  • quit เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน quit ตรงข้ามกับ go หมวด go
  • quit เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน quit ตรงข้ามกับ start หมวด start

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

qualified quality

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "quit"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่