คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

quality

ตรงข้ามกับ inferiority

หมวดหมู่ inferiority

EN-TH Dictionary quality แปลว่า:

  1. (n) คุณภาพ

  2. (n) คุณลักษณะ, คุณสมบัติ

  3. (adj) ซึ่งมีคุณภาพ

  4. (n) ลักษณะ

  5. (adj) เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง

 ภาพประกอบ

  • quality เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน quality ตรงข้ามกับ inferiority หมวด inferiority

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

qualified quit

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "quality"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่