ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "raise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    raise

    ความหมายตรงข้ามกับ lower

    ความหมายตรงข้ามกับ lower

    Listen to voicemalefemale