คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

raise

ตรงข้ามกับ lower

หมวดหมู่ lower

EN-TH Dictionary raise แปลว่า:

 1. (vt) กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น

 2. (n) การยกขึ้น

 3. (v) ชัก

 4. (v) ชู

 5. (vt) ติดต่อทางวิทยุ

 6. (vt) ทำให้คืนชีพ

 7. (vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, ทำให้มากขึ้น

 8. (vt) ปลูก, เพาะปลูก

 9. (v) ยก

 10. (vt) ยกขึ้น, ชูขึ้น

 11. (v) ยกมือ

 12. (vt) ยกระดับ, ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น

 13. (vt) รวบรวมเงิน, เรี่ยไร

 14. (n) รายได้ที่เพิ่มขึ้น, เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

 15. (vt) สร้าง

 16. (v) เงื้อ

 17. (v) เงื้อง่า

 18. (vt) เพิ่มเงินพนัน

 19. (vt) เลี้ยงดู, เลี้ยง

 20. (v) โง

 21. (v) โหง

 ภาพประกอบ

 • raise เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน raise ตรงข้ามกับ lower หมวด lower

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

random raw ready real regular relax repair retain rise rough

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "raise"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่