ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "strong"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  strong

  ความหมายตรงข้ามกับ weak

  ความหมายตรงข้ามกับ weak

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  strong

  ความหมายตรงข้ามกับ feeble

  ความหมายตรงข้ามกับ feeble

 • 3/3

  strong

  ความหมายตรงข้ามกับ weakness

  ความหมายตรงข้ามกับ weakness

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "strong"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
powerfulweak
feeblestrong
sturdyweak
strengthweak