EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

strong

V

แปลว่า เข้มแข็ง

ตัวอย่าง สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้

เพิ่มเติม แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า บุหงัน

เพิ่มเติม ที่มีกำลังมาก

Posted on by Admin

แปลว่า วิภู

Posted on by Admin

แปลว่า จัด

ตัวอย่าง เขาชอบกินอาหารประจำวันที่มีรสจัด

Posted on by Admin

แปลว่า แกร่ง

ตัวอย่าง ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นนักธุรกิจหญิงแกร่งอย่างเธอเปิดอกคุยแบบกันเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว

Posted on by Admin

แปลว่า แข็งแกร่ง

ตัวอย่าง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

เพิ่มเติม ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก

Posted on by Admin

แปลว่า เถียร

Posted on by Admin

แปลว่า บึกบึน

ตัวอย่าง ผู้ชายไม่ใช่จะมีร่างกายกำยำและแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีใจคอบึกบึนและแข็งกร้านเยี่ยงสัตว์ป่าด้วย

เพิ่มเติม ที่แข็งแรงทรหดอดทน

Posted on by Admin

แปลว่า แข็งแรง, มีกำลัง, มีพลัง

Posted on by Admin

แปลว่า เข้มแข็ง, หนักแน่น

Posted on by Admin

แปลว่า โดดเด่น, ชัดเจน

Posted on by Admin

แปลว่า เข้มข้น

Posted on by Admin

แปลว่า เชี่ยวชาญ, ์ชำนาญ, ช่ำชอง

Posted on by Admin

แปลว่า แข็ง

ตัวอย่าง เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก

เพิ่มเติม ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ

Posted on by Admin

แปลว่า พุฒ

Posted on by Admin

แปลว่า รุนแรง, ดุเดือด, สุดขีด

Posted on by Admin

แปลว่า แจ๋

ตัวอย่าง เขาทิ้งจีวรของหลวงพ่อลงในกองถ่านไฟแดงแจ๋นั้น

เพิ่มเติม จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด)

Posted on by Admin

แปลว่า ทนทาน, อยู่ยงคงกระพัน

Posted on by Admin

แปลว่า ก้าวหน้า, เฟื่องฟู

Posted on by Admin

แปลว่า น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว

Posted on by Admin

แปลว่า มีอิทธิพล, มีอำนาจ

Posted on by Admin

แปลว่า แรงกล้า

ตัวอย่าง แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัด หมายถึง:

 1. ว. ยิ่ง, เต็มที่, เกินปรกติมาก, มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง, เช่น ระเบียบจัด ธรรมเนียมจัด หิวจัด ร้อนจัด หนาวจัด แดดจัด; แก่เต็มที่ เช่น ผลไม้แก่จัด. (ข. จาส่).

 2. ก. ตกแต่ง เช่น จัดบ้าน, ทําให้เรียบ, วางระเบียบ, เรียงตามลําดับ, เช่น จัดแถว จัดหนังสือ; นับ เช่น จัดว่าเป็นความดี.

พจนานุกรมไทย บึกบึน หมายถึง:

 1. ก. ทรหดอดทน, ไม่ท้อถอย.

พจนานุกรมไทย บุหงัน หมายถึง:

 1. [-หฺงัน] น. ดอกไม้. ว. แข็งแรง. (ช.).

พจนานุกรมไทย พุฒ หมายถึง:

 1. น. ผู้ใหญ่. ว. เจริญ, แข็งแรง, ใหญ่; แก่, เฒ่า. (ป. วุฑฺฒ).

พจนานุกรมไทย วิภู หมายถึง:

 1. น. ผู้ครอง, พระเจ้าแผ่นดิน. ว. ยิ่งใหญ่, มีอํานาจ; แข็งแรง. (ป., ส.).

พจนานุกรมไทย เข้มข้น หมายถึง:

 1. ว. เข้มมาก, เข้มจัด; ดุเดือด.

พจนานุกรมไทย เข้มแข็ง หมายถึง:

 1. ก. แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว.

พจนานุกรมไทย เถียร หมายถึง:

 1. ว. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง. (แผลงมาจาก ถิร).

พจนานุกรมไทย แกร่ง หมายถึง:

 1. [แกฺร่ง] ว. แข็ง, แข็งกร้าว.

พจนานุกรมไทย แข็ง หมายถึง:

 1. ว. กระด้าง เช่น ลิ้นแข็ง; ไม่อ่อน, ไม่นิ่ม, เช่น เนื้อแข็ง ของแข็ง; กล้า เช่น แดดแข็ง; ไม่ยอมง่าย ๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, เช่น ใจแข็ง; แรง เช่น วันแข็ง ชะตาแข็ง, เข้มแข็ง, ทนทาน, เก่ง, เช่น ทํางานแข็ง วิ่งแข็ง; ว่ายาก เช่น เด็กคนนี้แข็ง; นิ่งไม่ไหวติง, ไม่กระดิกกระเดี้ย, เช่น ขาแข็ง ตัวแข็ง.

พจนานุกรมไทย แข็งแกร่ง หมายถึง:

 1. ว. อดทนไม่ท้อถอย.

พจนานุกรมไทย แจ๋ หมายถึง:

 1. ว. จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด) เช่น แดงแจ๋ แดดแจ๋.

 ภาพประกอบ

 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า เข้มแข็ง ประเภท V ตัวอย่าง สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้ เพิ่มเติม แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว หมวด V
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า บุหงัน ประเภท ADJ เพิ่มเติม ที่มีกำลังมาก หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า วิภู ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า จัด ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาชอบกินอาหารประจำวันที่มีรสจัด หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า แกร่ง ประเภท ADJ ตัวอย่าง ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นนักธุรกิจหญิงแกร่งอย่างเธอเปิดอกคุยแบบกันเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า แข็งแกร่ง ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพิ่มเติม ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า เถียร ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า บึกบึน ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้ชายไม่ใช่จะมีร่างกายกำยำและแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีใจคอบึกบึนและแข็งกร้านเยี่ยงสัตว์ป่าด้วย เพิ่มเติม ที่แข็งแรงทรหดอดทน หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า แข็งแรง, มีกำลัง, มีพลัง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า เข้มแข็ง, หนักแน่น ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า โดดเด่น, ชัดเจน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า เข้มข้น ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า เชี่ยวชาญ, ์ชำนาญ, ช่ำชอง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า แข็ง ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก เพิ่มเติม ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า พุฒ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า รุนแรง, ดุเดือด, สุดขีด ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า แจ๋ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาทิ้งจีวรของหลวงพ่อลงในกองถ่านไฟแดงแจ๋นั้น เพิ่มเติม จัด (ใช้แก่สีแดงหรือแสงแดด) หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า ทนทาน, อยู่ยงคงกระพัน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า ก้าวหน้า, เฟื่องฟู ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า มีอิทธิพล, มีอำนาจ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • strong แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strong แปลว่า แรงกล้า ประเภท ADJ ตัวอย่าง แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "strong"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"