Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms weakness

Antonyms WEAKNESS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms weakness

Antonyms WEAKNESS ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. powerful
  ตรงข้ามกับ weakness
 2. strength
  ตรงข้ามกับ weakness
 3. strong
  ตรงข้ามกับ weakness
 4. sturdy
  ตรงข้ามกับ weakness

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms weakness"