Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms feeble

Antonyms FEEBLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms FEEBLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms feeble

Antonyms FEEBLE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. powerful
  ตรงข้ามกับ feeble
 2. strength
  ตรงข้ามกับ feeble
 3. strong
  ตรงข้ามกับ feeble
 4. sturdy
  ตรงข้ามกับ feeble

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms feeble"