ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "soon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    soon

    ความหมายตรงข้ามกับ later

    ความหมายตรงข้ามกับ later

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "soon"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
nowlater
earlylater

คำศัพท์ หมวด "later" เหมือนกับ "soon"   ได้แก่