คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

solid

ตรงข้ามกับ liquid

หมวดหมู่ liquid 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary solid แปลว่า:

  1. ของแข็ง

  2. ต่อเนื่อง, ซึ่งไม่หยุดพัก

  3. ของแข็ง

  4. เชื่อใจได้, ไว้ใจได้

  5. ซึ่งไว้ใจได้

  6. แข็ง, มีลักษณะตัน

 ภาพประกอบ

  • solid

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "solid"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่