คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

smile

ตรงข้ามกับ frown

หมวดหมู่ frown 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary smile แปลว่า:

  1. รอยยิ้ม

  2. ยิ้ม, ยิ้มแย้ม

  3. รอยยิ้ม

  4. ยิ้ม

 ภาพประกอบ

  • smile

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "smile"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่