EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

solid

N

แปลว่า ของแข็ง

ตัวอย่าง เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง

เพิ่มเติม สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส

Posted on by Admin

แปลว่า ของแข็ง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ต่อเนื่อง, ซึ่งไม่หยุดพัก

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งไว้ใจได้

Posted on by Admin

แปลว่า แข็ง, มีลักษณะตัน

Posted on by Admin

SL

แปลว่า เชื่อใจได้, ไว้ใจได้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ของแข็ง หมายถึง:

  1. น. สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส; (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีทั้งรูปร่างและปริมาตรคงตัว.

 ภาพประกอบ

  • solid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ solid แปลว่า ของแข็ง ประเภท N ตัวอย่าง เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง เพิ่มเติม สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส หมวด N
  • solid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ solid แปลว่า ต่อเนื่อง, ซึ่งไม่หยุดพัก ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • solid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ solid แปลว่า ของแข็ง ประเภท N หมวด N
  • solid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ solid แปลว่า เชื่อใจได้, ไว้ใจได้ ประเภท SL หมวด SL
  • solid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ solid แปลว่า ซึ่งไว้ใจได้ ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • solid แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ solid แปลว่า แข็ง, มีลักษณะตัน ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "solid"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"