ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "excited"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  excited

  ความหมายตรงข้ามกับ calm

  แปลว่า ตื่นเต้น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ใจสงบ

  ความหมายตรงข้ามกับ calm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "excited"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
calmexcited
self-controlexcited