คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

equal

ตรงข้ามกับ different

หมวดหมู่ different 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary equal แปลว่า:

 1. เสมอหน้า

 2. ทัดเทียม

 3. เท่ากัน, เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน

 4. คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน

 5. เทียมเท่า

 6. ไล่เลี่ยกัน

 7. ทำให้เทียมกัน

 8. ซึ่งเท่ากัน, ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม

 9. เคียงบ่าเคียงไหล่

 10. เทียมหน้า

 ภาพประกอบ

 • equal

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "equal"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่