ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "everybody"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  everybody

  ความหมายตรงข้ามกับ nobody

  แปลว่า ทุกคน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ไม่มีใคร

  ความหมายตรงข้ามกับ nobody

  Listen to voicemalefemale