ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "exciting"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  exciting

  ความหมายตรงข้ามกับ boring

  แปลว่า น่าตื่นเต้น

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า น่าเบื่อ

  ความหมายตรงข้ามกับ boring

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "exciting"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
boringexciting
interestingboring

คำศัพท์ หมวด "boring" เหมือนกับ "exciting"   ได้แก่