คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

joy

ตรงข้ามกับ sadness

หมวดหมู่ sadness 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary joy แปลว่า:

  1. อานนท์

  2. อานันท์

  3. ปิติ

  4. สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข

  5. ความสุขสันต์, ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ

 ภาพประกอบ

  • joy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "joy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่