คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

justice

ตรงข้ามกับ injustice

หมวดหมู่ injustice 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary justice แปลว่า:

  1. ความถูกต้อง

  2. ผู้พิพากษา, ตุลาการ

  3. ความยุติธรรม

  4. ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมาย

  5. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง

 ภาพประกอบ

  • justice

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "justice"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่